Kerk zijn op de rand

Kerk zijn op de rand

Hoe ben je als kerk vandaag de dag missionair? Hoe deel je geloof, hoop en liefde? Die vraag staat centraal tijdens de werkconferentie ‘Kerk-zijn op de rand’ op 25 januari 2020 in Utrecht. De conferentie is bedoeld om inspiratie, tips, praktijkvoorbeelden en ervaringen rond missionair kerk-zijn met elkaar te delen. 

Onze tijd wordt gekenmerkt door grote sociale, maatschappelijke, economische en technologische veranderingen. Tegelijkertijd zie je dat de kerk verdreven is naar de rand van de samenleving. Hoe kan de kerk overeind blijven en van betekenis zijn voor de samenleving? Durven we de veranderingen te zien als kansen voor de missie van de kerk? Lukt het ons om aan te sluiten bij de levens van mensen en beseffen we dat de Geest al aan het werk is? Daar gaat ‘Kerk-zijn op de rand’ over. Tijdens de werkconferentie staan we eerst stil bij grote maatschappelijke kantelingen en trends. Vervolgens kijken we samen naar zes ‘kantelkansen’ voor de missionaire kerk. 

Praktische informatie

De werkconferentie is bedoeld voor kerkelijk werkers, diaconaal en missionair werkers, jeugdwerkers, predikanten, ouderlingen, diakenen en vrijwilligers in diverse commissies/aandachtsgebieden. ‘Kerk-zijn op de rand’ biedt een gevarieerd programma vol inspirerende verhalen, praktische workshops en verschillende uitwisselingsmomenten. Hier vind je meer informatie over het programma.

Kerk zijn op de rand is een initiatief van