Kerk zijn op de rand

Inhoud en programma

Met ‘Kerk zijn op de rand’ bieden we een gevarieerd programma vol inspirerende verhalen, praktische workshops en momenten van uitwisseling. De dag is bedoeld voor kerkelijk werkers, diaconaal werkers, missionair werkers en jeugdwerkers, voor predikanten, ouderlingen en diakenen en vrijwilligers in diverse commissies/aandachtsgebieden.

Missionaire trendrede

Tim Vreugdenhil presenteert een “missionaire trendrede” waarin de de grote veranderingen in onze samenleving benoemd worden en de kansen die dat biedt voor de missie van de kerk. 

Deze missionaire trendrede is tot standgekomen in samenwerking tussen de Gkv, CGK, NGK en de PKN. 

Kantelkansen

De rode lijn in de conferentie wordt gevormd door zes “kantelkansen”:

  1. Van doen naar zijn, van moeten naar ontmoeten
  2. Van kerkverband naar netwerk 
  3. Van zondag naar maandag, van woorden naar daden
  4. Van secularisatie naar spirituele nieuwsgierigheid 
  5. Van digitale afstand naar real life nabijheid 
  6. Van wit naar kleurrijk 

Rondom deze kantelkansen worden workshops en tafelgesprekken georganiseerd. Verder zijn er vier pitches en grote workshops die een aantal thema’s verder uitpakken:

  • Contextualisatie. Het goede nieuws voor mensen van nu?
  • Verbinden met anderen.
  • Als christelijke gemeenschap present zijn in de samenleving.
  • Als individu bijdragen aan de samenleving vanuit je geloof en christelijke waarden.

Programma