Kerk zijn op de rand

Workshops

In het programma zijn vier grote workshops opgenomen. Deze duren 40 minuten. Elke grote workshop wordt één keer aangeboden. 

Daarnaast hebben we een groot aantal kortere workshops. Deze  duren 20 minuten en worden in beide workshoprondes herhaald.

Hiernaast zie je het complete aanbod van workshops.

Grote workshops

Als kerkgemeenschap meewerken in de missie van God? Kan dat (nog) vanuit een kerk met die vaste cultuur en organisatie uit het verleden?
Die kerken met hun structuur van kerkenraad, wijken en commissies (organisatie) en vertrouwde uitwerkingen van de inhoud (theologie) die uit elkaar dreigen te vallen?
Hoe kun flexibel kerk zijn en lichtvoetig en inclusief communiceren en geloven? Kansen voor kerken in 2022 op basis van experimenterende kerken uit 2015-2020.

Remmelt Meijer. Theoloog, denker en schrijver. Pionier Hemelsbreed, stafwerker NL zoekt, Coach en kerkelijk begeleider. Oprichter van Crux.

Peter Wierenga. Concept-ontwikkelaar en pionier-begeleider. Stafmedewerker missionair-diaconaal werk NGK GKV. Oprichter Bureau Kerkwerk.

Contextualisatie in de Nederlandse samenleving. Welke vragen en verlangens spelen er in onze samenleving – en in ons zelf? Wat betekent het als we  daar naar luisteren en wat kunnen we er van leren? Levert dat nieuwe aanknopingspunten voor de manier waarop we het evangelie willen brengen? Door Gert-Jan Roest en Anko Oussoren

Een bijzondere uitdaging

Stel je voor: Er gaat iets bijzonders gebeuren in de plaatselijke kerk waar je lid van bent en, wat minstens zo bijzonder is, je krijgt het nu al te horen. Het is namelijk zo dat op zondag 6 september 2020 zich 100-200 geïnteresseerde zoekers zullen melden via de website, via de diensten of via de leden van de kerk. De vraag die elk van de aanmelders stelt is: “Ik zoek contact met mensen, met wie ik vriendschappen op kan bouwen en met wie ik de betekenis van het christelijk geloof kan ontdekken. Hoe en waar kan ik aansluiten? Ik wil dit heel serieus doen en in eerste instantie een half jaar meelopen en daarna de balans op maken om te blijven of om verder te zoeken.”

Het is niet één groep, het is niet afgesproken, het zijn allemaal individuen en ze zijn er opeens. Je zult een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving op je pad krijgen. Babyboomers, gen X-ers,  millenials, post millenials, migranten, laag en hoogopgeleid, ZZP-ers, mensen in loondienst en zonder werk, arbeidsongeschikt, rijke zakenmensen, mensen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs. Er zijn ook een paar mensen dakloos. Het zijn singles, gescheiden mensen, echtparen met en zonder kinderen, samenwonenden, er zijn mensen hetero en LHBTQ+. Sommigen zijn christelijk opgevoed en daarvan is een deel gelovig, en er is een heel stel afgeknapt op de kerk en op het gevoel van ‘moeten’. Onder de aanmelders zijn ook atheïsten, (ex-)moslims en agnosten. Er zijn mensen bij met psychische problematiek en mensen die blind zijn. Er zijn introverten en extraverten.

Vragen die je bij deze uitdaging kunt stellen: Waarom komen deze mensen op ons pad? Willen we dit eigenlijk wel? Welke dilemma’s roept dit op? Sluit de cultuur van onze gemeente aan bij het leven en bij de vragen van deze mensen? Moeten we onze structuur overhoop gooien? In hoeverre kunnen we alles laten zoals het is, dan passen mensen zich wel aan? Wat betekent het voor de ‘eigen mensen’ en voor wat we theologische belangrijk vinden? Vanuit welke waarden zou je deze uitdaging aangaan? Wat kunnen we leren van vergelijkbare situaties in de Bijbel of op andere plekken in de wereld?

Marten van der Meulen en Rudolf Setz schreven samen het boek ‘Een kerk die kan’. Met de pioniersplek Assen Zoekt – waar ze beiden actief in deelnemen – als casus beschreven ze principes, verhalen en handvatten voor de praktijk. Hoe kan een bestaande of een nieuwe christelijke gemeenschap vorm krijgen vanuit de zoektocht van mensen? Marten is godsdienstsocioloog en combineert docent zijn aan de Protestantse Theologische Universiteit met zijn van wetenschappelijk beleidsmedewerker voor de Protestantse Kerk. Rudolf is pionier/voorganger van Assen Zoekt en Diaconaal consulent Binnenland voor de Christelijke Gereformeerde kerken.

De hierboven beschreven situatie was en is de uitdaging van pioniersplek Assen Zoekt in de afgelopen twaalf jaar. Er was wel iets meer tijd dan in de snelkookpan zoals hierboven beschreven.

Mira de Boer is schrijver en spreekster. Ze schreef het boekje: hoe ik ging doen wat ik niet durfde.

“Het beschrijft het proces om uit mijn comfortzone te stappen, om met God op pad te gaan om te ontdekken, te delen, kwetsbaar en open te zijn, met koffie en thee, buren en vrienden. Waarom? Omdat ik wil leven vanuit Gods liefde en niet vanuit angst, drukte en stress. Omdat ik ernaar verlang dat mensen om mij heen dit ook ontdekken. Omdat ik uit mijn christelijke bubbel wil komen en wil genieten van het volle leven, wil delen en doorgeven! ”

Korte workshops

Philip de Coster is predikant van de kleine gereformeerde kerk in Gent. Zelf is hij als echte Gentenaar  tot geloof gekomen door het missionaire werk in de jaren 80. De gemeente is klein en kwetsbaar, maar heeft een duidelijke missie: via relaties mensen in aanraking brengen met het geloof. Gastvrijheid en ontmoeting zijn daarin sleutelwoorden.

Philip zal zijn ervaringen delen en praktische voorbeelden geven hoe je, ook als kleien gemeente,  op een eenvoudige manier gastvrijheid kunt bieden en mensen kan helpen op hun weg met God.

In de afgelopen 15 jaar heeft Wim fantastische ervaringen opgedaan bij diverse kerkplantingen en pioniersplekken in Amsterdam en Arnhem. Hierbij hoort een indrukwekkend trackrecord bestaande uit een opeenstapeling van missers en fouten. Je vraagt je af hoe hij dat heeft overleefd, maar er is hoop!

In deze workshop gaan we dwars tegen de tijdgeest in: persoonlijke successen worden niet gedeeld. Fouten! Iedereen maakt ze maar je hoort er zo weinig over. En dat terwijl je er zoveel van kunt leren.

We staan stil bij:

 • Waar kan het allemaal misgaan?
 • Hoe kan vernieuwing gedijen?
 • Wat is er nodig voor een genadig klimaat?

In de workshop worden praktijkervaringen gedeeld en wordt de ruimte verkend die nodig is om fouten te maken in het kerkelijk werk. Deelnemers aan deze workshop krijgen handreikingen voor genadig leiderschap en het scheppen van een sfeer van vertrouwen waarin je fouten mag maken. Bij de kanteling Van Doen Naar Zijn hoort eerlijkzijn over fouten. Is het zo dat juist in onze onmacht en kwetsbaarheid het evangelie zichtbaar wordt?

Wim Bos ondersteunt als Stadswerker namens de Koepelkerk diaconale en missionaire initiatieven in Arnhem. Daarbij is hij buurtpionier in Arnhem-west en coach voor pioniersplekken die zijn aangesloten bij het plaatselijke pioniersnetwerk. Voorheen werkte Wim in de voedingsindustrie als Innovatiemanager.

Nienke is betrokken bij StudentLife en heeft zelf, en met anderen, wekelijks gesprekken met studenten over geloof en zingeving. StudentLife heeft veel ervaring met het voeren van het ‘geloofsgesprek’

Evangelisatie heeft voor veel mensen een negatieve bijklank; je ‘moet’ als christen het doen van de Grote Opdracht en mensen zitten er niet op te wachten.  Maar onze visie en insteek van evangelisatie is heel anders. Bij Agapè / StudentLife zien we evangelisatie als ‘intentioneel mensen in de aanwezigheid van God brengen’. We zoeken hen op, biddend dat God mensen op onze weg plaatst, en vervolgens maken we contact. 
In het contact ‘zoeken we de ander’ door te luisteren, vragen te stellen en in gelijkwaardig gesprek te komen over geloof en zingeving. Daar is behoefte aan, want waar voer je dat gesprek nog als je niet bij een kerk of christelijke (studenten) vereniging zit? 
Door erop uit te zijn om mensen te zien, en op te zoeken waar ze zijn, en daarbij het geloofsgesprek te voeren, ontstaat een ontmoeting waarin prachtige dingen gebeuren. 
StudentLife heeft ervaring en ook enkele praktische tools die kunnen helpen bij (de voorbereiding van) het geloofsgesprek.

Ruard en Eliane Stolper zijn in 2018 als voorgangersechtpaar verbonden aan het kerkplantingsproject in Rotterdam-Beverwaard.  Ze delen graag met u hun ontdekkingstocht in Beverwaard. Want pionieren was en is voor hen een overgave, aan Hem en de ander. Het gaat om openstaan voor de mogelijkheid dat God’s plannen anders zijn dan die van jou, en dat de vragen en het appèl  van de ander niet in jouw plan passen.

Overgave is zwak-zijn. Ruard en Eliane ontdekten in Beverwaard dat in die zwakheid juist Gods kracht wordt volbracht. Ze zullen hier meer over vertellen en diepen graag samen met jullie uit hoe in jouw kerk/project Gods kracht zichtbaar kan worden in een zwakke ontmoeting.

Ruard en Eliane Stolper zijn in 2018 als voorgangersechtpaar verbonden aan het kerkplantingsproject in Rotterdam-Beverwaard.  Ze delen graag met u hun ontdekkingstocht in Beverwaard. Want pionieren was en is voor hen een overgave, aan Hem en de ander. Het gaat om openstaan voor de mogelijkheid dat God’s plannen anders zijn dan die van jou, en dat de vragen en het appèl  van de ander niet in jouw plan passen.

Overgave is zwak-zijn. Ruard en Eliane ontdekten in Beverwaard dat in die zwakheid juist Gods kracht wordt volbracht. Ze zullen hier meer over vertellen en diepen graag samen met jullie uit hoe in jouw kerk/project Gods kracht zichtbaar kan worden in een zwakke ontmoeting.

Petra en Jasper zijn betrokken bij missionair platform den Haag (www.missionairplatformdenhaag.nl). De ondertitel van deze workshop is: Lokaal kerkzijn boven kerkverband (lokaal kerkzijn boven kerkverband).

Wat we in deze workshop willen doen is:

 • iets vertellen van onze ervaringen met Missionair Platform den Haag (doelen, droom, wat verwachten we van partnerkerken, etc)
 • het belang van verbreding richting migrantenkerken
 • concretisering: de Learning & Blessing community

Jasper Klapwijk is predikant van de Ichtuskerk in Scheveningen. Petra de Nooy is de nieuwe coördinator van Missionair Platform den Haag.

Voor wie?

iedereen die wil starten of net gestart is met een lokaal missionair initiatief.

Wat?

Ewoud, enthousiast missionair voorganger deelt graag 7 bouwstenen voor effectieve en duurzame missionaire initiatieven. Daarbij maakt hij gebruik van voorbeelden uit de missionaire praktijk in Amstelveen, waar al ploeterend en pionierend 4 bloeiende initiatieven zijn ontstaan; iMove, AIA Sportcommunity, CreaCafé en DOEN!

Graag deel ik de 7 bouwstenen die onze gemeenschap enorm hebben geholpen:

 1. Brandstof! – Jezus, Bijbel, Gebed en missionaire inspiratie
 2. Verbeelding! – Starten rondom een gezamenlijke passie of nood
 3. Draagkracht! – Cirkels van betrokkenheid
 4. Vriendschap! – Plezier & Volhouden
 5. Centjes! – Hoe regel je financieel draagvlak?
 6. De kerk! – Do’s en dont’s in het bereiken van draagvlak in de kerk(-en)
 7. Samen! – De kracht van lokale samenwerking

 

De protestantse kerk in Amsterdam heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in maatschappelijke- en diaconale activiteiten in de buurt. Er is in Amsterdam Nieuw-West de functie van buurtpastor gecreëerd. De buurtpastor legt de verbinding tussen maatschappelijke organisaties, de kerk en de overheid. De kerk krijgt de kans zich veel meer dan op alleen op een zondag in het publieke domein te presenteren. Martin de Jong heeft in Amsterdam de afgelopen jaren als buurtpastor gewerkt. Daarmee heeft hij de kerk een gezicht gegeven in het stadsdeel en laten zien welke verbindingen er gelegd kunnen worden. 

Organiseer met de buurt van je kerk een vuurwerkshow op oudejaarsnacht (zelf afsteken mag dan misschien toch niet meer). Of: nodig de buurt op 12 juli 2020 uit om samen naar de EK finale voetbal te kijken op het grote scherm in de kerk.
Zomaar een paar voorbeelden om kerk te zijn voor en met de buurt. Misschien denk je wel: “Leuk, maar we hebben het al zo druk in de kerk, wie gaat dat organiseren?” In deze workshop bieden we concrete handvaten aan om op zondag je kerkleden enthousiast te maken en er op maandag (of een andere dag) mee aan de slag te gaan.

Deze workshop wordt geleid door Harry van Wieren, relatiemanager kerken bij Tear en adviseur bij Stichting Present Nederland. Hij is betrokken bij kerken die met beide benen in de samenleving willen staan.

Voor wie: iedereen die naar handvatten en praktijkverhalen zoekt om zijn/haar missionaire verlangen in de eigen omgeving vorm te geven.

Arnout Francke is als geloofspionier betrokken bij de Haagse pioniersplek HECHT Leidschenveen Ypenburg. Hij gelooft in de kracht van ontmoeting – ontmoeting met elkaar en misschien wel met God.

Bij HECHT functioneren nu zo’n 10 communities waarin we het leven met elkaar en onze wijkgenoten delen. Wat betekent dat? Hoe begin je met zoiets? Hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan? Hoe houd je het vol?

Tijdens de workshop zal Arnout het ‘model’ delen dat bij HECHT is ontstaan, waarvan hij overtuigt is dat dit bruikbaar is voor meer kerken in Nederland.

 

 

 

 

Anieljah de Kraker woont in Groningen en doet onderzoek naar geestelijke verzorging bij rampen. Hoe kun je nu aansluiten bij je omgeving? Als kerk sta je midden in de samenleving. Hoe kun je inspelen op noodsituaties die de samenleving treffen? 

Kerken kunnen een plek van toevlucht vormen als de nood hoog is. Ze kunnen ook een rol spelen bij het identificeren van gevaar. Je kunt je voordeel doen door je hierop te oriënteren en voor te bereiden voor er iets aan de hand is.

In haar onderzoek focust Anieljah op het werk van de geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in het aardbevingsgebied. Dit werk is tot stand gekomen door een aantal dominees die zich verenigden in een platform omdat ze zagen dat mensen in hun kerk lijden aan stress ten gevolge van de aardbevingen en de schade afhandeling.

In deze workshop ontvang je een aantal handvatten voor de kerk als toevluchtsplaats. Je leert  met en van elkaar vanuit je eigen context.  

Jannine van der Pol en Martien van den Helder zijn betrokken bij IkzoekGod.nl waar Martien onder andere bezig is met de nazorg, e-coaches en  online cursussen, en Jannine met name met social media en film. Ze hebben als geen andere ervaring met de koppeling online-offline en sluiten met deze workshop aan bij de kantelkans “Van digitale afstand naar ‘real life’ nabijheid ”

In de workshop delen ze van de ervaringen met het online in gesprek zijn met mensen, en ook de kansen en knelpunten die er zijn om online dan weer met offline te verbinden. 
“We geloven zelf in een sterke verbinding van die twee; een kerk die de website ook gebruikt om meer van het evangelie te delen en daarbij de mogelijkheid te bieden om diegene die daarop reageren ook zelf te begeleiden”. Momenteel zijn websites van kerken bijna altijd ‘informerend’ en is het interactieve deel hooguit voor leden op een beveiligd gedeelte. Maar er zijn veel kansen om actief het evangelie te delen via de website en het ook als ‘voorportaal’ te zien van de kerk…

In deze workshop denken we daar samen over na. We hebben niet perse het antwoord, maar wel ervaring én de drive  om toepassingen te bedenken om kerken daarbij te helpen.

Hans Euser leidt samen met zijn vrouw Carolien het netwerk van interculturele kerken in Nederland: Intercultural Church Plants (www.icpnetwork.nl). Zij hebben ervaring met kerkplanting. Tegenwoordig wonen ze in Rotterdam, waar ze opnieuw pionieren in hun multiculturele buurt. 

De workshop gaat over  interculturele gemeenschapsvorming en hoe je daar binnen gelijkwaardige en wederkerige relaties aangaat met mensen van een andere afkomst.

Anneriet is betrokken bij het sturdentenwerk van IFES voor internationale studenten. In samenwerking met de lokale kerk probeert ze een thuis te bieden voor internationale studenten door samen te eten, een luisterend oor en praktische hulp te bieden én het geloof te delen. In de workshop delen ze van ervaringen in Tilburg en Maastricht en laten ze zien hoe je laagdrempelig het geloof ter sprake kan brengen.

Samen met jou denkt ze na hoe jouw gemeente het geloof kan delen met mensen met een migratieachtergrond